ריתוך אורביטלי.JPEG
AXX AIR LOGO.jpg

Orbital  Solutions

Innovative machines and tools
For orbital preparation and welding
 
of AXXAIR From France
Solutions tailored professionally to the customer needs

 

צינורות מרותכים אורביטלית.jpg
Catalogs
יישור מצח
יישור מצח

press to zoom
יישור מצח
יישור מצח

press to zoom
יישור מצח
יישור מצח

press to zoom
יישור מצח
יישור מצח

press to zoom
1/3
Orbital Facing
כרסום
כרסום

press to zoom
כרסום
כרסום

press to zoom
כרסום
כרסום

press to zoom
1/2
Orbital Bevelling
חיתוך צנרת
חיתוך צנרת

press to zoom
חיתוך צנרת
חיתוך צנרת

press to zoom
חיתוך
חיתוך

press to zoom
חיתוך צנרת
חיתוך צנרת

press to zoom
1/3
Orbital Cutting
ראש פתוח
ראש פתוח

press to zoom
ראש פתוח
ראש פתוח

press to zoom
ראש סגור
ראש סגור

press to zoom
ראש פתוח
ראש פתוח

press to zoom
1/6
Machines and equipment for orbital welding
(Up to 3 mm)
(Over 3 mm)
(Up to 3 mm)
(Over 3 mm)
(Up to 3 mm)
( מעל 3 מ"מ)
Tube to tube sheet

Please contact us for more information

:or send an email